Co to jest rozwód kościelny?

Rozwód kościelny to procedura kościelna, która polega na unieważnieniu małżeństwa kościelnego. W przeciwieństwie do rozwodu cywilnego, który jest rozwiązaniem prawnym, rozwód kościelny jest rozwiązaniem kościelnym i dotyczy tylko małżeństwa kościelnego. W przypadku rozwodu kościelnego, jedno z małżonków składa pozew do kościelnego sądu, który rozpatruje sprawę i podejmuje decyzję o unieważnieniu małżeństwa kościelnego. Warto zauważyć, że rozwód kościelny nie oznacza automatycznie rozwodu cywilnego, co oznacza że osoby które rozwiązały małżeństwo kościelne mogą być nadal uważane za małżonków w oczach prawa cywilnego.

Rozwód kościelny a rozwód cywilny - podobieństwa

Rozwód kościelny i rozwód cywilny mają kilka podobieństw, w tym:

 1. Obie procedury dotyczą rozwiązania małżeństwa i pozostawiają małżonków w stanie pozamałżeńskim.
 2. Obie procedury wymagają przedstawienia dowodów na to, że małżeństwo zakończyło się niepowodzeniem.
 3. Obie procedury są przeprowadzane przez odpowiednie organy i sąd.
 4. Obie procedury mogą być kosztowne i czasochłonne.
 5. Obie procedury mogą mieć negatywny wpływ na dzieci.
 6. Obie procedury wymagają od małżonków podjęcia ważnych decyzji dotyczących ich przyszłości.
 7. Obie procedury kończą się podpisaniem orzeczenia.
 8. Obie procedury mogą być przeprowadzone tylko wtedy gdy małżeństwo jest ważne zarówno cywilnie jak i kościelnie.

Rozwód kościelny a rozwód cywilny - różnice

Rozwód kościelny i rozwód cywilny różnią się między innymi:

 1. Rozwód kościelny dotyczy tylko małżeństw kościelnych, podczas gdy rozwód cywilny dotyczy małżeństw cywilnych.
 2. Rozwód kościelny jest rozwiązaniem kościelnym i nie oznacza automatycznie rozwodu cywilnego, podczas gdy rozwód cywilny jest rozwiązaniem prawnym i oznacza automatycznie rozwód kościelny.
 3. Rozwód kościelny jest przeprowadzany przez kościelny sąd, podczas gdy rozwód cywilny jest przeprowadzany przez cywilny sąd.
 4. Rozwód kościelny wymaga przestrzegania przepisów i procedur kanonicznych, podczas gdy rozwód cywilny wymaga przestrzegania przepisów i procedur cywilnych.
 5. W przypadku rozwodu kościelnego, jedno z małżonków składa pozew do kościelnego sądu, który rozpatruje sprawę i podejmuje decyzję o unieważnieniu małżeństwa kościelnego, podczas gdy w przypadku rozwodu cywilnego decyzja zależy od wyroku cywilnego sądu.
 6. W przypadku rozwodu kościelnego, małżonkowie nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa kościelnego, podczas gdy w przypadku rozwodu cywilnego małżonkowie mogą zawrzeć nowe małżeństwo cywilne.
 7. Decyzja sądu kościelnego w sprawie rozwodu kościelnego jest wiążąca tylko dla stron i Kościoła, natomiast decyzja sądu cywilnego jest wiążąca dla stron i państwa.
 8. W przypadku rozwodu kościelnego, małżonkowie mogą zwrócić się o indywidualne rozeznanie do Biskupa, podczas gdy w przypadku rozwodu cywilnego takiej możliwości nie ma.
 9. W przypadku rozwodu kościelnego, decyzja o unieważnieniu małżeństwa nie ma wpływu na sytuację finansową stron, podczas gdy w przypadku rozwodu cywilnego, decyzja sądu dotycząca podziału majątku małżonków ma bezpośredni wpływ na ich sytuację finansową.

Kto może wziąć rozwód kościelny?

Rozwód kościelny jest dostępny tylko dla małżonków, którzy zawarli ważne małżeństwo kościelne. Oznacza to, że małżonkowie muszą mieć ważny ślub kościelny, który został zawarty przed duchownym i zgodnie z przepisami Kościoła. W przypadku małżeństwa kościelnego, które zostało zawarte przed innym niż katolicki duchownym, nie można skorzystać z procedury rozwodu kościelnego.

Jednak, nie każde małżeństwo kościelne może być unieważnione przez rozwód kościelny. Sąd kościelny będzie rozpatrywał pozew w przypadku, gdy małżonkowie wykazują, iż istnieją ważne przyczyny unieważnienia małżeństwa, takie jak: niezdolność do zawarcia małżeństwa, brak zgody na małżeństwo lub brak zgody małżonków na współżycie.

Ile trwa proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Czas trwania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji i okoliczności. Zazwyczaj trwa on kilka miesięcy, ale może trwać nawet kilka lat. Przyczyną tego są różne okoliczności, takie jak ilość dowodów, które trzeba przedstawić, dostępność świadków, złożoność sprawy itp.

Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przez jedno z małżonków do kościelnego sądu. Następnie, sąd przeprowadza dochodzenie, w trakcie którego przesłuchuje małżonków i świadków, przeprowadza badanie dowodów, itp.

Następnie, po przeprowadzeniu wszystkich procedur, sąd podejmuje decyzję o unieważnieniu małżeństwa kościelnego lub jego utrzymaniu. W przypadku kiedy sąd stwierdzi nieważność małżeństwa, decyzja jest wiążąca tylko dla stron i Kościoła.

Kto może pomóc przy rozwodzie kościelnym?

Przy rozwodzie kościelnym mogą pomóc różne osoby i instytucje. Oto kilka przykładów: 

 1. Adwokat kościelny: Adwokat kościelny to specjalista w prawie kościelnym, który może pomóc w przygotowaniu dokumentów, przedstawieniu argumentów przed sądem kościelnym i reprezentowaniu strony przed sądem.
 2. Kancelaria kanoniczna: Kancelaria kanoniczna to instytucja, w której pracują specjaliści z zakresu prawa kanonicznego, którzy mogą pomóc w przygotowaniu pozwu, przedstawieniu argumentów przed sądem kościelnym oraz reprezentowaniu strony przed sądem.
 3. Duszpasterz: Duszpasterz to kapłan, który może pomóc w duchowym wsparciu oraz doradzić w kwestii relacji z Kościołem po rozwodzie kościelnym.
 4. Terapeuta lub doradca rodzinny: Terapeuta lub doradca rodzinny mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami związanymi z rozwodem oraz w przygotowaniu do rozmów z partnerem.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu prawa kościelnego, którzy mogą pomóc w przygotowaniu dokumentów, przedstawieniu argumentów przed sądem kościelnym i reprezentowaniu strony przed sądem.

Podsumowanie

Rozwód kościelny jest procedurą sądową kościelną, która polega na stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego. Dostępny jest tylko dla małżonków, którzy zawarli ważne małżeństwo kościelne. Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przez jedno z małżonków do kościelnego sądu. Następnie, sąd przeprowadza dochodzenie, w trakcie którego przesłuchuje małżonków i świadków, przeprowadza badanie dowodów, itp. 

Proces rozwodu kościelnego jest złożony i może trwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat. Przy rozwodzie kościelnym mogą pomóc różne osoby i instytucje, takie jak adwokat kościelny, kancelaria kanoniczna, duszpasterz czy terapeuta lub doradca rodzinny. Ważne jest, aby skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu prawa kościelnego, którzy mogą pomóc w przygotowaniu dokumentów, przedstawieniu argumentów przed sądem kościelnym i reprezentowaniu strony przed sądem.

Opracowano na podstawie

 1. forum.infor.pl, Rozwód kościelny: czy potrzebny adwokat?, Data publikacji: 2011.03.06, Data odczytu: 2023.01.21
 2. biznes.forumpolish.com, Rozwód kościelny, Data publikacji: 2022.05.19, Data odczytu: 2023.01.21
 3. goldenline.pl, Rozwód Kościelny, Data odczytu: 2021.01.21
 4. forum.7days24hours.pl, Ile trwa rozwód kościelny?, Data publikacji: 2019.09.22, Data odczytu: 2023.01.21
 5. forum.domowniczy.pl, Ślub kościelny a rozwód, Data publikacji: 2019.10.23, Data odczytu: 2023.01.21
 6. forum.kreatif.pl, Sprawa rozwodowa, Data publikacji: 2021.12.07, Data odczytu: 2023.01.21
 7. forum.slub-wesele.pl, Ślub kościelny unieważnienie, Data publikacji: 2021.08.27, Data odczytu: 2023.01.21
 8. ofio.pl, Konsultacje przedprocesowe z adwokatem kościelnym, Data odczytu: 2023.01.21
 9. katalogseo.net.pl, Kancelaria Wojdała, Data odczytu: 2023.01.21
 10. cnnb.iq24.pl, Rozwód kościelny, Data publikacji: 2021.06.13, Data odczytu: 2023.01.21

Dodaj komentarz

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody na pliki cookie
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek