Czym jest pomoc publiczna dla przedsiębiorców?

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców to forma wsparcia finansowego lub innego rodzaju wsparcia oferowanego przez rząd lub inne organy publiczne przedsiębiorcom. Celem tej pomocy jest pomoc przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności, zwiększaniu konkurencyjności, rozwiązywaniu problemów finansowych lub innych trudności, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców jest udzielana na podstawie przepisów unijnych, krajowych i regionalnych, które określają warunki, na jakich pomoc ta może być udzielana oraz jakie są jej cele. Pomoc publiczna musi być udzielana zgodnie z zasadą niedyskryminacji i nie może stwarzać nieuzasadnionych przewag konkurencyjnych dla innych przedsiębiorców.

Jakie są formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców?

Formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców mogą obejmować:

 • dotacje bezzwrotne na
 • rozwój działalności
 • pożyczki preferencyjne na rozwój działalności
 • gwarancje kredytowe
 • ulgi podatkowe
 • szkolenia i doradztwo
 • pomoc technologiczna, itp.

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej?

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej. Warunkiem udzielenia pomocy publicznej jest spełnienie określonych kryteriów, które mogą obejmować:

 • status prawny przedsiębiorcy (np. przedsiębiorca musi być zarejestrowany i działać legalnie)
 • rodzaj działalności (np. pomoc jest przeznaczona tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP)
 • miejsce działalności (np. pomoc jest przeznaczona tylko dla przedsiębiorców działających na terenie określonego regionu)
 • cel projektu (np. pomoc jest przeznaczona tylko na inwestycje związane z ochroną środowiska)
 • inne określone warunki (np. przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania dotyczące zatrudnienia lub wyników finansowych)

Przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o pomoc publiczną i udowodnić, że spełniają wymagane kryteria. Wniosek jest rozpatrywany przez odpowiednie organy, które decydują czy przedsiębiorca spełnia warunki i czy może otrzymać pomoc.

Warto pamiętać, że pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z zasadą niedyskryminacji, czyli przedsiębiorcy nie mogą być traktowani w sposób nieuzasadniony w stosunku do innych przedsiębiorców.

Ilu przedsiębiorców skorzystało dotychczas z pomocy publicznej?

Pomoc publiczna jest udzielana przez różne organy państwowe na różnych poziomach (krajowy, regionalny, lokalny), dlatego trudno określić jednoznaczną liczbę przedsiębiorców, którzy z niej skorzystali. 

Istnieją różne programy pomocowe dla przedsiębiorców, które są realizowane przez rząd i inne organy publiczne. Niektóre z nich są skierowane do określonych sektorów, inne do konkretnych regionów, a jeszcze inne do przedsiębiorców spełniających określone kryteria. W związku z tym trudno jest określić jedną liczbę przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy publicznej.

Więcej informacji na temat pomocy publicznej dla przedsiębiorców

 1. archiwum.rio.gov.pl, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, Data publikacji: 2022.10.18, Data odczytu: 2023.01.20

Dodaj komentarz

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody na pliki cookie
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek