Czym jest egzamin maturalny?

Egzamin maturalny to test, który jest wymagany w Polsce dla ukończenia szkoły średniej. Aby zdać egzamin maturalny, uczniowie muszą zdobyć określoną liczbę punktów na każdym z testów, które składają się na egzamin. Egzamin maturalny składa się z testów z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz dwóch przedmiotów do wyboru. Wynik z egzaminu maturalnego jest kluczowy dla przyjęcia na studia wyższe.

Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego?

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego, trzeba być uczniem liceum, technikum lub szkoły policealnej oraz ukończyć 18 lat. W przypadku młodszych uczniów, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Konieczne jest również zakończenie nauki w danej szkole oraz spełnienie wymagań programowych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczeń musi też posiadać obywatelstwo polskie lub posiadać zezwolenie na pobyt stały lub czasowy.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego, uczeń musi złożyć w szkole deklarację o przystąpieniu do egzaminu oraz uiścić opłatę egzaminacyjną.

Które przedmioty na maturze są proste do zdania, a które trudne?

Trudno jednoznacznie określić, które przedmioty są prostsze lub trudniejsze do zdania na maturze, ponieważ to może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji każdego ucznia. Niemniej jednak, na ogół uważa się, że przedmioty takie jak język polski, historia, geografia czy biologia są raczej łatwiejsze do zdania niż przedmioty takie jak matematyka, fizyka czy chemia.

Kto decyduje o wyborze przedmiotu zdawanego na maturze?

Decyzja o wyborze przedmiotów zdawanych na maturze należy do ucznia i jego rodziców. W szkole podstawowej uczeń musi zdawać egzamin z przedmiotów obowiązkowych, takich jak język polski, matematyka, język obcy i historia. Natomiast w liceum uczeń ma możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych, które będzie zdawał na maturze. W zależności od szkoły i profilu klasy, uczeń może mieć do wyboru kilka lub kilkanaście przedmiotów rozszerzonych.

Popularne sposoby na przygotowanie do matury

 1. Kursy maturalne: Wiele szkół oferuje specjalne kursy przygotowujące do matury, które są prowadzone przez nauczycieli posiadających duże doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów.
 2. Zajęcia indywidualne lub w małych grupach: Uczniowie mogą również skorzystać z pomocy nauczycieli lub tutorów, którzy oferują zajęcia indywidualne lub w małych grupach.
 3. Samodzielne przygotowanie: Uczeń może również przygotowywać się do matury samodzielnie, korzystając z podręczników, arkuszy maturalnych, aplikacji i serwisów internetowych, które oferują testy maturalne i przykładowe pytania.
 4. Studiowanie materiału z klasy: Uczeń powinien się uczyć materiału z klasy, który jest związany z egzaminem, przygotowywać notatki i robić prace domowe.
 5. Zajęcia pozalekcyjne: Wiele szkół oferuje zajęcia pozalekcyjne, takie jak koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.
 6. Powtórki i testy: Częste powtórki i testy pozwalają utrwalić wiedzę i zdobyć pewności siebie przed egzaminem.
 7. Praca z arkuszami maturalnymi: Uczeń powinien pracować z arkuszami maturalnymi, które są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub w szkole.
 8. Konsultacje z nauczycielem: Uczeń powinien umawiać się na konsultacje z nauczycielem, który jest odpowiedzialny za przygotowanie do matury, aby poprosić o pomoc w trudnych zagadnieniach.
 9. Praca z mapami myśli: Praca z mapami myśli pozwala na lepsze zrozumienie i zapamiętanie informacji.
 10. Wypoczynek: Uczeń powinien również pamiętać o odpoczynku, relaksie i regeneracji sił, aby uniknąć przemęczenia i utrzymać dobre samopoczucie.

Kursy maturalne online jako dobry sposób na przygotowanie do matury

Kursy maturalne online mogą być skutecznym sposobem na przygotowanie do matury. Korzystając z kursów online, uczeń ma dostęp do materiałów edukacyjnych i testów maturalnych w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne planowanie nauki. Kursy online zazwyczaj oferują również interaktywne ćwiczenia i filmy instruktażowe, co pozwala uczyć się w sposób bardziej atrakcyjny i efektywny. Dodatkowo, kursy online często oferują możliwość kontaktu z nauczycielem lub innymi uczniami, co pozwala na wymianę doświadczeń i rozwiązywanie problemów.

Kursy maturalne online mogą być szczególnie przydatne dla uczniów, którzy mają trudności w przestrzeganiu tradycyjnego planu nauki, lub którzy przygotowują się do matury zdalnie. Dostępność kursów online pozwala na dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb ucznia, a także umożliwia naukę w tempie i stylu, który najlepiej odpowiada potrzebom ucznia. 

Należy jednak pamiętać, że kursy maturalne online nie zastąpią bezpośredniej interakcji z nauczycielem i nie zapewnią pełnego przygotowania do matury. Dlatego też, zaleca się korzystanie z kursów online jako uzupełnienie tradycyjnej nauki, a nie jako jej zamiennik.

Podsumowanie

Przygotowanie do egzaminu maturalnego jest ważnym etapem w karierze edukacyjnej każdego ucznia. Aby zwiększyć szanse na sukces, należy skorzystać z różnych sposobów przygotowania.

Opracowano na podstawie

 1. di.com.pl, Jak przygotować się do matury?, Data publikacji: 2021.03.20, Data odczytu: 2023.01.22
 2. cowtoruniu.pl, Matura z chemii – jak dobrze przygotować się do niej?, Data publikacji: 2021.03.10, Data odczytu: 2023.01.22
 3. e-konferencje.pl, Jak dobrze przygotować się do matury z chemii?, Data publikacji: 2021.11.09, Data odczytu: 2023.01.22
 4. forum.azymutarena.pl, Kursy przygotowujące do matury, Data publikacji: 2021.12.10, Data odczytu: 2023.01.22
 5. forum.easynews.pl, dawiduczy.pl, Data publikacji: 2021.12.07, Data odczytu: 2023.01.22
 6. nto.pl, Matura z biologii – jak się do niej przygotować?, Data publikacji: 2022.04.08, Data odczytu: 2023.01.22
 7. mcportal.pl, Kurs maturalne online z biologii, Data publikacji: 2022.10.08, Data odczytu: 2023.01.22

Dodaj komentarz

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody na pliki cookie
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek